Güncel Duyurular

Bölümlerimiz

DUYURULAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/11/2019 tarih ve E.90987 sayılı yazısında, 21/11/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Üniversitemiz bünyesinde Ovacık Spor Meslek Yüksekokulu açılması uygun görülmüştür.